Odpovědět na komentář

Jak se dělá rasová válka? Kritická diskursivní analýza neonacistických textů

Jan Šamánek
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy - Institut sociologických studií

Dalším příspěvkem je opět kritická diskurzivní analýza. Tentokrát se týká textů publikovaným na známém neonacistickém serveru Odpor.org. Podobně jako minulý text, i tento příspěvek byl uveřejněn na serveru Antropowebzin.

Autor analyzuje diskurzy neonacistů, které jsou spojeny s demonstracemi v Litvínově a Přerově, jejichž účastníci se pokoušeli o pogrom na místní romské obyvatelstvo. V duchu kritické diskurzivní analýzy je interpretovaný text chápán nikoliv jako mocensky neutrální sdělení informací, ale jako druh praxe, která má bezprostřední vliv na sociální realitu. V tomto případě zároveň sleduje prosazení jistých politických cílů.

Práce si všímá nejenom toho, jakým způsobem neonacisté reagují na proběhlé události, jak se snaží diskurzivně využít vlastní úspěchy a jak zpracovat neúspěchy, aby byly konzistentní s jejich politickými cíly, ale také jakými technikami se snaží prezentovat problematiku jako rasově-genetickou. A k jakým technikám se uchylují, když se (především kvůli strachu z represe ze strany státního aparátu, ale i ze strachu z odmítavé reakce veřejnosti) nemohou otevřeně hlásit k rasismu. Snaží se analyzovat explicitní, ale i implicitní sdělení textu a jeho význam v daném kontextu.

Autor si všímá toho, jakým způsobem neonacistický diskurz vykresluje Romy, jakým způsobem se snaží vysvětlit a uchopit napětí v litvínovském Janově. Zároveň popisuje, jak se neonacisté snaží vzbudit dojem, že napětí vzniká zakonitě všude tam, kde se Romové objeví. Diskurz neonacistů pokládá příčinu napětí do vnitřní vlastnosti Romů, kteří jsou podle něj od přírody pijavicemi a parazity. Všude, kde se objeví narušují do té doby idylické soužití bílého obyvatelstva. Neonacisty samotné pak diskurz popisuje jako bojovníky proti zločinnému systému, který se snaží zadusit jejich touhu po spravedlnosti. Práce popisuje i způsob jakým se snaží neonacisté promíchat sociální problematiku s neonacistickou rasovou agendou, ale i další diskurzivní „úskoky“.

PDF: Jan Šamánek: Jak se dělá rasová válka?

Odpovědět

CAPTCHA
Dokažte nám, že jste člověk.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.