Odpovědět na komentář

Imperial Nature - The World Bank and struggles for social justice in age of globalization

Dalším přírůstkem do studovny je kniha Imperial Nature, kterou otevřeme téma globálních vztahů moci. Kniha docenta Minnesotské univerity Michaela Goldmana získala ocenění Americké sociologické asociace Kniha roku v oboru Politické ekonomie světo-systému za výzkum fungování Světové banky.

Zajímá vás, jak pracují zaměstnanci a konzultanti Světové banky? Jakým způsobem připravují „rozvojové projekty“, ale i to jak se proměňovala ideologie a cíle Světové banky samotné? Tato kniha vás prostřednictvím rozhovorů s pracovníky Světové banky zavede přímo do středu dění. Kniha popíše strategie udržování hegemonního postavení Banky — od produkce kvazi-vědeckých znalostí, rozvoje tréninkových center, po štědrou finanční politiku. Pozornost ale věnuje i dopadu aktivit Světové banky v oblastech jejího působení. Perspektiva pracovníků Banky je konfrontována zkušenostmi lidí, kterých se jimi zaváděné projekty bezprostředně dotýkají a vysvětluje, proč aktivity Banky vzbuzují protesty lidí po celém světě.

Text používá analýzy světo-systému Immanuela Wallersteina a rozdělení světa na centra a periferie na ose globálního Severu a Jihu. Autor umisťuje Světovou banku mezi klíčové instituce centra — rozvinutých kapitalistických zemí z většiny lokalizovaných na severní polokouli. Banka samotná je chápána jako aktivní aktér v komplikovaných sítích vztahů, které umožňují zachování hegemonické moci Severu. Hegemonní moc je ale vždy v ohrožení — udržována je pomocí produkce expertních znalostí a diskurzivních strategií, které deklarují neo-liberální agendu jako univerzální, apolitický a expertní projekt rozvoje chudých zemí. Případné selhání rozvojových projektů jsou těmito strategiemi vykreslovány vždy jako selhání zkorumpovaných a nekompetentních vlád Jihu, nikdy jako problém projektů samotných.

Klíčovým bodem politik Světové banky je transformace maximálního množství bohatství do obchodovatelné podoby — k tomu je klíčový proces přiřazení tržní hodnoty všem společenským a environmentálním statkům. Skrytá úvaha je zde, že pouze účetní analýza výnosů a nákladů může vést k efektivnímu (a tedy univerzálně správnému) řešení. Cokoliv uniká měřítku numerického přiřazení hodnoty, je ignorováno a bráno jako irelevantní, ať se jedná o kulturní hodnoty domorodých kmenů nebo hodnoty biodiverzity ekosystému a vede k drastickým dopadům na životy místních lidí, ale i k devastaci životního prostředí.

Kniha tak shrnuje, jakým způsobem je zdánlivě expertně univerzální agenda Světové banky vysoce politická a ideologická a jakým způsobem udržuje neokoloniální nadvládu globálního Severu za vyprávění mýtu o pomoci rozvojovým zemím. Nakonec totiž, kdo z gigantických investičních a privatizačních projektů těží především, jsou země Severu, prostřednictvím firem, které získávají přístup k dříve nedostupným podnikatelským příležitostem.

Knihu můžete najít na Library Genesis

Tags:

Odpovědět

CAPTCHA
Dokažte nám, že jste člověk.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.