Odpovědět na komentář

Esencializmus a etnicita

Sociálno-kognitívne vysvetlenie reprezentovania sociálnych skupín
doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave.

V následujícím článku antropolog Martin Kanovský podává vysvětlení, proč je dělení lidí podle etnických škatulek stále pevně přítomné v každodenním myšlení lidí: v době, kdy je zdánlivá pevnost etnických skupin v mnohém vážně zpochybněna. Čtenáře seznamuje s výsledky svého výzkumu v etnicky různorodém prostředí západní Ukrajiny, kde zkoumal fungování lidské mysli na příkladu etnických klasifikací.

Kanovský zkoumá poznávací procesy, které chápe jako univerzální, nevědomé, experimentálně-psychologicky ověřitelné jevy. Ve svém výzkumu se snaží najít argumenty pro tvrzení, že pro etnické klasifikace lidský mozek používá specifický kognitivní psychologický systém. Podobné systémy byly popsány při klasifikacích předmětů, rostlin a zvířat.

Kategorizace samotná dle Kanovského probíhá prostřednictvím psychologické esencializace. Psychologickou esencializaci popisuje jako intiuitivní soubor představ podle kterého určité předměty nebo živé bytosti patří do určité kategorie proto, že sdílejí něco niterného, nepozorovatelného a neměnného.

Například to, co podle respondentů činí vodu vodou, je něco „uvnitř“ (esence), nikoliv to, jak vypadá (voda může být jak tekutá, tak pevná a lepkavá – v podobě ledu – ale stále je v kategorii „voda“). Toto uvažování je právě to, co označuje jako psychologický esencialismus. Jde o návody pro myšlení, o způsob organizování a získávání přesvědčení, nikoliv o soubor konkrétních znalostí.

Kanovského hypotéza je taková, že v každé kultuře jsou sociání skupiny, které jsou esencializované (během jejich mentální reprezentace se používá specifický kognitivní psychologický systém) a skupiny, které esencializované nejsou. V našem kulturním prostředí jsou dle Kanovského esencializované etnické skupiny, zatímco například profesní skupiny nikoliv.

Autor díky propojení přístupů sociální antropologie a kognitivní psychologie předkládá inspirativní vysvětlení kategorizací lidských skupin, které pomůže poodhalit komplexnost procesů o které se opírají stereotypní představy a předsudky.

Martin Kanovský: Esencialismus a etnicita. Sociálno-kognitivne vysvetlenie reprezentovania sociálnych skupín.

Tags:

Odpovědět

CAPTCHA
Dokažte nám, že jste člověk.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.