Esencializmus a etnicita

Sociálno-kognitívne vysvetlenie reprezentovania sociálnych skupín
doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave.

V následujícím článku antropolog Martin Kanovský podává vysvětlení, proč je dělení lidí podle etnických škatulek stále pevně přítomné v každodenním myšlení lidí: v době, kdy je zdánlivá pevnost etnických skupin v mnohém vážně zpochybněna. Čtenáře seznamuje s výsledky svého výzkumu v etnicky různorodém prostředí západní Ukrajiny, kde zkoumal fungování lidské mysli na příkladu etnických klasifikací.

Kanovský zkoumá poznávací procesy, které chápe jako univerzální, nevědomé, experimentálně-psychologicky ověřitelné jevy. Ve svém výzkumu se snaží najít argumenty pro tvrzení, že pro etnické klasifikace lidský mozek používá specifický kognitivní psychologický systém. Podobné systémy byly popsány při klasifikacích předmětů, rostlin a zvířat.