„Systém brána“: Problematické strategie policejní práce

Mgr. et Mgr. Markéta Vaňková

Antropoložka Markéta Vaňková ve svém textu popisuje jakými obtížím čelí Romové v sociálně vyloučených lokalitách pokud se snaží využívat služby, které jsou zpravidla běžně dostupné majoritní společnosti. Legitimizační formule moderních liberálních demokraciích o rovnosti před zákonem, je hojně používaná v reprodukci nenávistných protiromských předsudků podle kterých jsou Romové oproti majoritní společnosti zvýhodňováni. Uvedený text se naopak zabývá jakým způsobem jsou Romové diskriminováni a jakým způsobem policejní práce přispívá k reprodukci sociálního vyloučení.

Text je zakotven v diskurzu občanské společnosti a rovnosti lidí před zákonem. Jakkoliv jsme coby anarchisté ke konceptu občanské společnosti kritičtí, text dobře odhaluje jakým způsobem je na papíře deklarovaná rovnost porušována. Autorka popisuje systém překážek, které jsou kladeny Romům, kteří se stanou oběťmi nebo svědky trestného činu v tom, aby došlo k nahlášení a následnému vyšetřování.

Autorkou popsané strategie používá policie v rozporu s právním řádem a tudíž jsou efektivní především při kontaktu s lidmi s horším právním vědomím. Nižší právní vědomí je rozšířené právě v sociálně vyloučených oblastech, v kombinaci s tím, že zde často žije velké procento Romů, vznikají diskriminační vzorce. Jinými slovy: zákonem je sice deklarovaná rovnost, při rutinní praxi je ovšem systematicky upírána chudším či méně vzdělaným Romům. Podobným problémům pochopitelně čelí celá populace při kontaktu s policií, důvod proč problém dopadá především na Romy je podle autorky ten, že mezi policisty je rozšířený diskurz, který již předem označuje Romy jako pachatele trestných činů. Strategie na jejich „odražení“ jsou tedy směřovány převážně proti Romům.

Jako sekundární efekt takového chování je nespolehlivost policejních statistik, ve kterých je tak zakompována systematická chyba. Podstatná část trestných činů tak tedy oficiálně neexistuje.

„Systém brána“: Problematické strategie policejní práce

Tags: