Teorie

James C. Scott: Nejranější zemědělské státy a jejich „barbaři“

Napadly vás otázky typu: Jaké byly nejranější státy? V jakém byly vztahu ke komunitám žijící mimo stát? Co znamená vůbec státní zřízení? Pokud ano, právě na ně dává odpovědi přednáška James C. Scotta, jednoho z nejvýznamnějších antropologů dneška, profesora na Yale University a odborníka na revoluce, vzpoury a anarchismus.

Resistentní strategie postanarchismu

Bc. Petr Hušek

Petr Hušek se ve své diplomové práci pohybuje mezi politologií a poststrukturalistickou teorií. Metodou hermeneutické interpretace představuje „postanarchismus“, který vidí jako ideologii anarchismu fúzující s poststrukturalistickou sociální teorií. Ve své práci se snaží o vytvoření mapy a zpřehlednění tématu. Nejdříve se věnuje definici postanarchismu jako zkoumaného fenoménu, poté provede stručný exkurs k historii a filozofii anarchismu. Následuje interpretace stěžejních částí poststrukturalistických teoretiků na ose Foucault – Deleuze, Guattari – Battaile – Baudrillard. Závěr práce je již věnován konkrétním postanarchistickým proudům a jejich způsobům resistence vůči moci.

„Rasa“ jako rasistická konstrukce

prof. PhDr. Gerlinda Šmausová
Masarykova univerzita

Další textem je článek české socioložky Gerlindy Šmausové uveřejněný v Sociologickém časopise, který se zabývá rasou a rasismem.

Dnes už se málokdy setkáme s hierarchizovanou rasovou typologií. Dřívější tvrzení, že rasy jsou nějakým způsobem jedna nadřazená druhé, bylo již v běžném myšlení vcelku opuštěno (i když například u neonacistů ho pochopitelně stále nacházíme) a moderní rasisté jsou o poznání benevolentnější. Přiznávají rase pouze „neutrální“ deskriptivní funkci, tedy že se jedná o vyjádření různosti lidské populace.

Celý text Gerlindy Šmausové je vyvracením názoru, že pojem rasy slouží pouze k popisu společenských a biologických skutečností. Autorka s tím nesouhlasí a tvrdí, že pojem rasy je v přírodních i v sociálních vědách dávno opuštěn. V každodenním myšlení tento relikt stále přetrvává s přesvědčením, že se jedná o kategorii přejatou z biologie. Ta ho ovšem již pro klasifikaci lidských populací nepoužívá, a to nikoliv z politické korektnosti, jak se domnívají někteří zastánci pojmu „rasa“, ale prostě proto, že se nepodařilo najít takovou kategorizaci ras, která by vnášela méně zmatku než vysvětlení.